Privacyverklaring

Geerts Schoencomfort & Orthopedie. Privacyverklaring

Geerts Schoencomfort & Orthopedie, gevestigd aan Zuidendijk 35b 3314CP Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Zuidendijk 35b
3314CP Dordrecht
078-30 30 263
info@geertsschoenen.eu
www.geertsschoenen.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geerts Schoencomfort & Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling tijdens uw afspraak, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geerts Schoencomfort & Orthopedie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geertsschoenen.eu, dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)
- verzekeringsgegevens (waaronder het relatienummer)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geerts Schoencomfort & Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het declareren bij de zorgverzekeraar of uitkeringsinstantie
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Geerts Schoencomfort & Orthopedie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geerts Schoencomfort & Orthopedie) tussen zit. Geerts Schoencomfort & Orthopedie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Orthomatic, voor het verzamelen van uw persoonsegevens om de doelen te bereiken die hiervoor genoemd zijn. Dit alles om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geerts Schoencomfort & Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: max. 10 jaar na de laatste levering ivm. onze verplichtingen richting de zorgverzekeraar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geerts Schoencomfort & Orthopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geerts Schoencomfort & Orthopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geerts Schoencomfort & Orthopedie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geerts Schoencomfort & Orthopedie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geertsschoenen.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Geerts Schoencomfort & Orthopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geerts Schoencomfort & Orthopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens.

Tevreden klanten aan het woord

Dhr. Anceaux

“Ik heb drie keer steunzolen afgenomen bij Geerts Schoencomfort. Je wordt vriendelijk behandeld, Arjan neemt echt de tijd voor je. En hij belt naderhand ook na of alles goed zit, ik ben erg tevreden en heb veel plezier van mijn schoenen!”

Dhr. Anceaux
Dhr. Maaskant

“Mijn vrouw en ik hebben beiden maatschoenen afgenomen bij Geerts Schoencomfort. Ze zitten kostelijk! Arjan neemt zijn werk serieus, hij levert echt vakwerk. Ik draag mijn schoenen het liefste dag en nacht!”

Dhr. Maaskant
Mevr. Hogendoorn

“Ik heb al drie paar schoenen afgenomen bij Geerts Schoencomfort. We hebben de schoenen samen ontworpen met verschillende kleuren en toepassingen. Dat ging hartstikke leuk! Mijn schoenen lijken op normale gympen, maar zijn gewoon orthopedisch!”

Mevr. Hogendoorn